Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trước tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

21/07/2021

06 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, tỉnh đã quyết tâm thực hiện mục tiêu kép: vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

 Theo đó, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện đáng kể; hiệu quả quản lý, điều hành bộ máy hành chính các cấp được cải thiện, đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tổ chức sản xuất và kinh doanh; thủ tục hành chính được rút ngắn, thời gian giải quyết, tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn cao hơn so với các năm trước.

Tuy nhiên, một số khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai chưa được giải quyết dứt điểm; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng hóa tiêu thụ chậm, việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài bị đình trệ, nguồn thu giảm sút. Phần lớn doanh nghiệp, Hợp tác xã phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng, khi hàng hóa không tiêu thụ được dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng và nộp thuế. Một số doanh nghiệp không có vốn để tiếp tục thu mua nông sản của nông dân theo các hợp đồng đã ký kết bao tiêu sản phẩm. Sức mua của thị trường giảm, nhưng tất cả các chi phí để duy trì hoạt động của doanh nghiệp lại tăng, nhất là các chi phí như: Lao động, vận chuyển, môi trường,…

Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trên với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh đã tăng cường công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai các giải pháp hỗ trợ về thị trường, lao động, thuế theo tinh thần chung của Trung ương; chỉ đạo các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thường xuyên bám sát tình hình dịch bệnh, ưu tiên các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và mở rộng cho vay mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép: vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cũng đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thường xuyên bám sát tình hình dịch bệnh, ưu tiên thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tích cực mở rộng cho vay mới, qua đó cùng chung tay với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thực hiện mục tiêu kép: vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Điện tử hóa các thủ tục về thuế, thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho 182 tổ chức và 09 cá nhân, qua đó đã góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Các khó khăn, vướng mắc và khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên quan đến ngành, lĩnh vực đều được các cơ quan, đơn vị tiếp thu trả lời và công khai kết quả giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị. Trong 06 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 39 kiến nghị của 25 doanh nghiệp, hiện nay các đơn vị trả lời được 20 kiến nghị của 10 doanh nghiệp, 05 đơn vị chưa có văn bản trả lời.

Thường xuyên hỗ trợ thông tin về thị trường nông sản, giới thiệu các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh tham gia kết nối cung cầu nông sản trong và ngoài tỉnh. Thường xuyên nắm bắt thông tin, thực hiện hỗ trợ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở chế biến nông sản do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngày 31/12/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025”, mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ ít nhất 150 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 24/4/2021 về tổ chức cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2021 nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh, góp phần tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, đảm bảo sự phát triển đồng bộ về kinh tế- xã hội của địa phương./. 

Nguyễn Hà