Hoạt động PBGDPL ở địa phương

Phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa: Sẵn sàng cho ngày bầu cử

19/05/2021

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đến thời điểm này, Phường đã Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    Thực hiện chỉ đạo của thành phố Gia Nghĩa, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử tại địa phương theo đúng quy định. Phường đã tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đến lãnh đạo các tổ dân phố, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể của tổ dân phố trên địa bàn phường. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết liên quan đến bầu cử để người dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất đạo đức để bầu làm Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

      Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong phường tập trung thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc bầu cử, để mọi người tích cực tham gia. Tiến hành cấp phát các tài liệu tuyên truyền về bầu cử đến các tổ bầu cử. Ngoài ra, Mặt trận, các đoàn thể phường đã triển khai và chỉ đạo các chi hội đoàn thể trực thuộc tích cực tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đến cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân để người dân biết ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử.

 

          Phường Nghĩa Thành cũng đã rà soát và niêm yết công khai danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường để nhân dân kiểm tra, đối chiếu thông tin. Các tổ bầu cử đã thực hiện xây dựng lịch trực và phân công thành viên tổ bầu cử trực nghiêm túc tại các khu vực bỏ  phiếu để hướng dẫn, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của các cử tri.

        Phường đã tổ chức trang trí cờ chào mừng khẩu hiệu, banner tại trụ sở phường, tại các khu vực bầu cử và các trục đường chính trên địa bàn phường; đã tiến hành niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bỏ phiếu. Ngoài ra, tại các khu vực bỏ phiếu đã dán các tờ rơi để phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, những điều cử tri cần biết về đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Đắk Nông, những điều người dân phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, chuẩn bị sẵn dung dịch xịt khuẩn…

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ  phường đến cơ sở cùng với sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa nói riêng và cả nước nói chung sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả và thực sự là ngày hội toàn dân./.

Phương Trâm