Hội luật gia tỉnh

Nhiều dấu ấn, khởi sắc trong hoạt động của Hội Luật gia tỉnh từ sau Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

28/05/2021

Với tôn chỉ, mục đích là tập hợp, đoàn kết các luật gia đã hoặc đang làm công tác pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tự nguyện hoạt động nhằm góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, xây dựng nền khoa học pháp lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

     Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức luật gia trên thế giới và các tổ chức khác theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước vì mục đích chung là hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Sau 17 năm thành lập và phát triển, Hội Luật gia tỉnh Đắk Nông đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội và từng bước khẳng định vị trí, vai trò và có sự đóng góp nhất định vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Thừa hưởng những thành tích, kết quả từ các nhiệm kỳ trước, từ sau Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Luật gia tỉnh đã có những cách làm mới, mô hình sáng tạo, tạo nên dấu ấn riêng trong hoạt động của các cấp hội và hội viên.

     Bài bản trong xây dựng và thực hiện các kế hoạch công tác

    Một điểm nổi bật là sự chủ động của Hội Luật gia tỉnh khi tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình công tác, giao nhiệm vụ hàng năm để làm cơ sở cho Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện (năm 2020 phê duyệt 12 nhiệm vụ, năm 2021 phê duyệt 12 nhiệm vụ). Qua tổng kết, đánh giá, các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao được Hội Luật gia tỉnh triển khai và hoàn thành với tiến độ, chất lượng cao, đảm bảo nguồn lực thực hiện và đúng trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra, Hội Luật gia đã ban hành nhiều kế hoạch để phục vụ công tác chuyên môn, như: Kế hoạch thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật, Kế hoạch phát động các phong trào thi đua…Bám sát các kế hoạch công tác đã được xây dựng và phân công theo dõi tiến độ, kết quả triển khai đã tạo nên một cách làm bài bản, khoa học; từ đó, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội và vận động hội viên hướng tới mục tiêu chung trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp hội trên địa bàn tỉnh.

       Đảm nhận nhiều nhiệm vụ tư vấn pháp luật khó và phức tạp

     Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của Hội Luật gia. Với đội ngũ luật gia đông đảo, nhiều hội viên giàu kinh nghiệm, có trình độ, kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực pháp luật là một trong những yếu tố thuận lợi để Hội Luật gia đảm nhận nhiệm vụ này. Trong thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh nhận được rất nhiều đề nghị tư vấn pháp luật đối với các vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm của các Sở, ngành, các ý kiến tư vấn của Hội Luật gia tỉnh được các cơ quan, đơn vị tiếp thu và đánh giá cao; điều đó, đã góp phần quan trọng trong việc đưa ra hướng giải quyết vụ việc hoặc phục vụ công tác quản lý. Đội ngũ luật gia của tỉnh trên các cương vị công tác khác nhau, đặc biệt là các hội viên đang công tác tại cơ quan tư pháp, nội chính đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo khi tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp luật trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư, kinh doanh…. Năm 2020, Hội Luật gia tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đặt hàng tư vấn giải quyết khiếu nại, kiến nghị của người dân đã kéo dài nhiều năm, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn; đồng thời, Hội Luật gia đã xuống tận cơ sở để phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật để vận động, giải thích cho người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

      Chú trọng phát triển hội viên và phát huy nội lực thông qua các phong trào thi đua yêu nước

      Ngay sau Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Luật gia tỉnh đã có văn bản đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện cho hoạt động của Hội, Chi hội Luật gia trực thuộc; từ đó, các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Việc phát triển hội viên được Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh chỉ đạo xuyên suốt, đưa vào nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; đến nay, đã tổ chức kết nạp thêm 119 hội viên vào Hội Luật gia, nâng tổng số hội viên lên 419 người. Kết quả này là minh chứng cho sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ luật gia trên địa bàn tỉnh, khẳng định tính hấp dẫn trong hoạt động và sự cần thiết của đội ngũ luật gia trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

       Xác định thi đua là đòn bẩy trong thực hiện nhiệm vụ và công tác khen thưởng là động viên, lan tỏa thành tích, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo; Hội Luật gia tỉnh đã triển khai toàn diện công tác thi đua, khen thưởng đến từng cấp hội và hội viên. Hàng năm, Hội đã kịp thời ban hành các Kế hoạch phát động phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua và tổng kết, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Luật gia Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể Hội Luật gia tỉnh, 02 hội viên và 01 hội viên được công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; Hội Luật gia tỉnh đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội. Có thể nói, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy nội lực, tạo sự đoàn kết, nỗ lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trong các cấp hội và hội viên để góp phần vào sự phát triển chung của Hội Luật gia tỉnh.

     Qua gần hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Luật gia tỉnh đã có những sự đổi mới mạnh mẽ, khẳng định được vị trí, vai trò của giới luật gia trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân./.

                                                                                       Trương Văn Hoài – Hội Luật gia tỉnh