Hoạt động PBGDPL ở địa phương

Ngành Tư pháp tỉnh Đắk Nông triển khai toàn diện và đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực trong 06 tháng đầu năm 2021

02/07/2021

Kế thừa những thành quả đã đạt được của năm 2020, trong 06 tháng đầu năm 2021, ngành Tư pháp tỉnh Đắk Nông tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư pháp đối với hoạt động quản lý nhà nước và đời sống xã hội.

Toàn ngành tập trung phổ biến pháp luật về bầu cử

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử để phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là trách nhiệm và nhiệm vụ chính trị đặc biệt của toàn ngành Tư pháp trong năm 2021; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã đã chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nỗ lực và có nhiều cách làm sáng tạo để hoàn thành tất cả các nội dung theo kế hoạch.

Sở Tư pháp đã tổ chức được 17 Hội nghị phổ biến pháp luật bầu cử với 1.200 lượt người dự nghe, cấp phát gần 100.000 tài liệu pháp luật về bầu cử; biên soạn, in ấn cấp phát tờ rơi bằng 03 thứ tiếng (Tiếng Việt, Mông và M’nông) tại các buổi hội nghị tuyên truyền do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức. Phòng Tư pháp cấp huyện lồng ghép tổ chức 98 cuộc tuyên truyền pháp luật về bầu cử với 11.668 lượt người dự nghe. Cấp xã lồng ghép tổ chức 334 cuộc tuyên truyền pháp luật về bầu cử với 20.392 lượt người dự nghe.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực) đã chỉ đạo, tổ chức tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức với 3.047 lượt người dự thi. Phối hợp thực hiện chuyên mục hỏi đáp thông tin phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phát sóng trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã lập Fanpage Phổ biến pháp luật tỉnh Đắk Nông trên mạng xã hội Facebook nhằm truyền tuyền công tác chỉ đạo và kết quả bầu cử; Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông kịp thời đăng tải hàng chục bài viết, tin điều hành về công tác chuẩn bị và triển khai bầu cử.

Theo đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Đắk Nông đã thành công tốt đẹp; trong đó, sự đóng góp của ngành Tư pháp là rất lớn và đáng được ghi nhận. Minh chứng là việc Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho tập thể Sở Tư pháp, 01 cá nhân Sở Tư pháp, 01 cá nhân Phòng Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp quyết định tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tập trung rà soát các bất cập của pháp luật để đề xuất xử lý

Một điểm nổi bật của công tác tư pháp trong 06 tháng đầu năm 2021 là tập trung, kịp thời rà soát, phát hiện các quy định của pháp luật đang mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh để kiến nghị, xử lý cho phù hợp. Theo đó, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 (57 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 11 văn bản hết hiệu lực một phần); rà soát, đề xuất 39 kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội theo yêu cầu của Chính phủ; lập danh mục văn bản theo chuyên đề quyền con người, quyền công dân và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với 47 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành (trong đó, 24 Nghị quyết và 18 Quyết định vẫn phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, 04 Nghị quyết và 01 Quyết định cần xử lý cho phù hợp). Ngoài ra, cơ quan tư pháp địa phương đã tiến hành rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19; trình UBND tỉnh tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương 06 tháng đầu năm 2021 và kết quả rà soát các xung đột, mâu thuẫn về pháp luật gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Phục vụ Nhân dân và đảm nhận nhiều việc khó, phức tạp

Với chức năng, nhiệm vụ là thường xuyên giải quyết các yêu cầu của người dân, ngành Tư pháp luôn xác định việc đặt người dân vào vị trí trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ và tận tâm phục vụ Nhân dân khi có yêu cầu; từ đó, các lĩnh vực công tác có liên quan đến người dân được toàn ngành chú trọng cải cách và hướng đến sự hoàn thiện một cách toàn diện. Trong 06 tháng đầu năm, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho 7.268 trường hợp, đăng ký khai sinh lại cho 4.975 trường hợp và 05 trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai tử cho 1.001 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 1.807 cặp; chứng thực 151.134 bản sao; chứng thực chữ ký 5.286 việc; chứng thực 5.533 hợp đồng, giao dịch; đăng ký nuôi con nuôi trong nước đối với 04 trường hợp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 1.318 trường hợp; các tổ chức hành nghề công chứng đã giải quyết được 30.652 việc; các tổ chức hành nghề luật sư đã giải quyết được 312 việc; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thụ lý 73 vụ việc trợ giúp pháp lý, hoàn thành 39 vụ việc tham gia tố tụng. Sở Tư pháp cung ứng 64 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4; toàn ngành tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất, nhanh nhất các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tư vấn pháp luật, cho ý kiến về các vấn đề pháp lý phức tạp để phục vụ hoạt động điều hành của chính quyền địa phương và người dân, doanh nghiệp tiếp tục là điểm sáng, nổi bật của công tác tư pháp. Trong 06 tháng đầu năm 2021, Sở Tư pháp được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao 106 nhiệm vụ, hoàn thành 71 nhiệm vụ đúng hạn và không có nhiệm vụ quá hạn. Toàn ngành tập trung tham mưu, giải quyết hàng chục vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm ngoài chức năng nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của UBND và đề nghị của các Sở, ngành, địa phương; ý kiến, kiến nghị của ngành Tư pháp được xem là căn cứ quan trọng trong việc giải quyết vấn đề và được đánh giá cao. Với sự chủ động và đầu tư thỏa đáng về công sức, trí tuệ, ngành Tư pháp luôn được đánh giá cao về những đóng góp về hoạt động tư vấn pháp luật trong thời gian vừa qua.

Có thể nói, với cách làm bài bản, khoa học, sáng tạo, sự quan tâm thỏa đáng của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương và tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của công chức, viên chức trong toàn ngành; ngành Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm, và đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch của năm 2021 một cách toàn diện, đúng trọng tâm đã đề ra./.

Thúy Vi