Root

Một Số Vấn Đề Cần Lưu Ý Đối Với Thí Sinh Dự Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2023

24/04/2023

Theo mục 1 Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/04/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thì thì Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30/6/2023. Dưới đây là một số nội dung cần lưu ý đối với các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (so với năm 2022):

    1. Thứ nhất, về nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

    - Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi thì được đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12 (Năm 2022, nhóm đối tượng này đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12).

    - Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước và Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh thì đăng ký dự thi tại địa điểm do Sở Giáo dục và Dào tạo quy định.

    * Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 13 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT - có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023.

    2. Thứ hai, về hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với đối tượng là “Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi”:

    - 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

    - Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với Giáo dục thường xuyên (GDTX) do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp;

    - Các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

    - File ảnh (hoặc 02 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng

    * Cơ sở pháp lý: Điểm a khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 2 Điều 13 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT - có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023.

    3. Thứ ba, các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được mang những gì vào phòng thi?

    Chỉ được mang vào phòng thi:

    - Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính;

    - Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ;

    - Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí.

   Như vậy, so với quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT thì Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT đã bỏ quy định được mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác vào phòng thi.

    * Cơ sở pháp lý: Điểm m khoản 4 Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT; được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT - có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023.

    4. Thứ tư, quy định về điểm ưu tiên đối với thí sinh Diện 2 và Diện 3

   4.1. Diện 2: Cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

    - Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 % (đối với GDTX);

    - Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động;

    - Người dân tộc thiểu số;

   - Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT (Quy định mới);

    - Người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học;

    - Có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi (đối với thí sinh GDTX).

    4.2. Diện 3: Cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

    - Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương (Quy định mới);

    - Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với GDTX);

    - Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

    * Cơ sở pháp lý: Điều 39 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT; được sửa đổi bởi khoản 18, 19 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT - có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023./.

Phương Trâm