Root

Huyện Đắk Glong: Tổ chức Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2023

09/04/2024

Sáng ngày 15/12/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong đã phối hợp với Huyện Đoàn Đắk Glong tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2023.

   Hội thi đã thu hút sự tham gia của hơn 70 thí sinh của 6 đội thi đến từ các Đoàn xã trên địa bàn. Hội thi là dịp để các đoàn viên thanh niên, nhất là đoàn viên thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giao lưu, học học và cũng là cơ hội để hiện thực hóa các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

   Tham gia Hội thi lần này, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi: Chào hỏi bằng hình thức sân khấu hóa; Phần thi kiến thức bằng cách trả lời nhanh và phần thi tiểu phẩm. Các phần thi đều tập trung tuyên truyền về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tác hại, hệ lụy và phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật Hôn nhân và Gia đình; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số; bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; chăm sóc giáo dục trẻ em…

   Kết quả, Ban Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi xã Đắk Ha, giải Nhì cho đội thi xã Quảng Khê; 02 giải Ba cho đội thi xã Đắk Măng và Đắk Plao và 02 giải khuyến khích cho đội thi xã Đắk Som và xã Quảng Hòa.

   Qua Hội thi để các đội thi ở địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động bà con, anh em trong dòng họ của mình thực hiện tốt pháp luật về hôn nhân, cũng như việc nâng cao sức khỏe cho đồng bào trong vấn đề hôn nhân.

                                                                             Nguyễn Hồng