Root

Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông: Tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung trọng tâm năm 2024 và phổ biến, quán triệt các Luật mới ban hành

09/05/2024

Ngày 08/5/2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung trọng tâm năm 2024 và phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành.

     Tham dự Hội nghị có hơn 70 đại biểu, gồm các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ làm công tác pháp chế các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.

     Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Tài - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và quán triệt một số văn bản liên quan triển khai nội dung trọng tâm của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2024 như Công văn số 1910/HĐPH-PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ngày 16/4/2024 về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Quyết định số 51/QĐ- HĐPH ngày 04/4/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp Trung ương; Quyết định số 175/QĐ-HĐPH ngày 26/02/2024 ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông năm 2024.

     Ngoài ra, tại hội nghị đồng chí Cù Xuân Dũng- Trưởng phòng tham mưu – Công an tỉnh Đắk Nông - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phổ biến nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng chí Đình Thanh Tùng – Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phổ biến nội dung của Luật Căn cước; đồng chí Võ Thị Thảo, Trưởng phòng Văn bản và Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phổ biến nội dung các Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); đồng chí Nguyễn Phước Vĩnh, Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phổ biến nội dung Luật Đất đai.

     Bế mạc Hội nghị, thay mặt Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đồng chí Trần Thanh Tài đã đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ làm công tác pháp chế các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp tục triển khai đầy đủ kịp thời các nội dung nhằm nâng cao hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đến từng cơ quan, đơn vị và người dân địa phương để nắm bắt, hiểu rõ và thực hiện đúng quy định.

     Hội nghị góp phần giúp lãnh đạo các cấp, các ngành nắm bắt kịp thời sâu sắc các nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Luật mới ban hành, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật, từ đó góp phần phổ biến sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực thi, áp dụng pháp luật./.

                                                                                            Nguyễn Hà