Root

'Hóa đơn may mắn' Khuyến khích mua hàng lấy hóa đơn

20/12/2022

Thực hiện Công văn số 3199/TCT ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” do Tổng cục Thuế phát động trên toàn quốc. Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông thành lập Hội đồng giám sát triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”.

 Về nguyên tắc lựa chọn”Hóa đơn may mắn”

Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tỉnh thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do cục quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) tập trung của ngành Thuế.

Theo đó, Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế, căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu), không bao gồm: Hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất nhằm đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” do UBND tỉnh thành lập. Hội đồng giám sát có trách nhiệm xác nhận kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt.

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông tổ chức công bố thể lệ của chương trình và công bố người trúng thưởng trên Website, Zalo, Youtube của Cục Thuế, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông.

 

Về đối tượng tham gia chương trình và cơ cấu giải thưởng

 Đối tượng tham gia Chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ HĐĐT có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất 10.000.000 đồng;  01 giải Nhì 6.000.000 đồng; 01 giải Ba 4.000.000 đồng05 giải Khuyến khích 2.000.000 đồng/giải. Mức tiền thưởng theo thể lệ của chương trình đảm bảo khuyến khích và lan tỏa đến người tiêu dùng trên địa bàn.

Về lộ trình triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”

Trước khi triển khai rộng rãi trên toàn quốc, Tổng cục Thuế đã thực hiện thí điểm Chương trình “Hóa đơn may mắn” 2 đợt trên cơ sở dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Qua đó, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến tích cực, tạo ấn tượng tốt và lan tỏa sự hào hứng sử dụng HĐĐT đối với người nộp thuế, bước đầu đã khuyến khích người mua có thói quen lấy HĐĐT khi mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ. Vì vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu chậm nhất ngày 15-9, Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền và báo cáo UBND tỉnh, thành phố.

Đối với các kỳ lựa chọn hóa đơn may mắn tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau, Cục Thuế tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Kỳ vọng của ngành thuế

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông hy vọng Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ được lan tỏa rộng rãi để thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn khi mua bán hàng hóa, dịch vụ trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế. Đồng thời, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

 

                                                                                Trần Thanh Phong

Phòng TT-HT – Cục Thuế tỉnh Đắk Nông