Root

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/10/2022

Để hỗ trợ thúc đẩy việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs), hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua việc áp dụng công nghệ số để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 31/5/2022 về thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025. Theo đó:

        - Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 50% doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tham gia các hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, được kết nối các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu; hỗ trợ tối thiểu 100 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; lựa chọn tối thiểu 20 hợp tác xã và 200 hộ kinh doanh sẵn sàng, quyết tâm chuyển đổi số; ưu tiên cho các hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị; du lịch về các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông…; phấn đấu tối thiểu 50% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng các hình thức thương mại điện tử và 70% doanh nghiệp có website riêng để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

    - Đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi số là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

     - Có 04 nội dung, giải pháp để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh:

      Thứ nhất, tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số doanh nghiệp qua các hình thức như báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, cẩm nang thương mại điện tử, các tờ rơi quảng bá về thương mại điện tử, sổ tay và các hình thức khác; vận động các doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vnhttp://smedx.mic.gov.vn.

      Thứ hai, nâng cao năng lực, kỹ năng chuyển đổi số cho doanh nghiệp thông qua hoạt động tập huấn, đào tạo; tư vấn, hỗ trợ; nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, … đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực, nền tảng chuyển đổi số cụ thể cho doanh nghiệp SMEs; tổ chức các hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SMEs theo ngành, lĩnh vực, địa phương.

        Thứ ba, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số thông qua hoạt động tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, du lịch, …, dựa trên kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia đánh giá tại địa chỉ: https://dbi.gov.vn để hỗ trợ chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử điển hình, tham gia các sàn thương mại điện tử, website có chức năng thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch kết nối cung - cầu theo từng ngành/lĩnh vực; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, xử lý thủ tục hành chính; tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số để triển khai thử nghiệm, tiến tới triển khai chính thức các giải pháp nền tảng; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chữ ký số, kê khai bảo hiểm xã hội, khai báo thuế điện tử, hóa đơn điện tử; hỗ trợ cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu chuyển đổi số doanh nghiệp; quản lý thông tin, kết quả hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, tuyên truyền các mô hình thành công điển hình, giới thiệu các kinh nghiệm thực tiễn, đăng ký hỗ trợ trực tuyến.

       Thứ tư, khen thưởng, vinh danh các doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu thông qua việc đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp, doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh điển hình có bước phát triển chuyển đổi số mạnh mẽ hằng năm để vinh danh và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Thực hiện truyền thông về mô hình chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp để làm bài học kinh nghiệm, lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp.

          Việc triển khai hiệu quả Kế hoạch trên sẽ góp phần hỗ trợ thúc đẩy việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

Phương Trâm