Root

Giữ nguyên mức thu học phí năm học 2022-2023

31/05/2023

Ngày 25/4/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm học 2022-2023.

     Theo đó, trong năm học 2022-2023 mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được giữ nguyên như mức thu năm học 2021-2022.

     Cụ thể, đối với cơ sở giáo dục mầm non khu vực I, II, III mức thu lần lượt là 30.000; 15.000; 8.000 đồng/tháng/học sinh; đối với cơ sở giáo dục trung học cơ sở khu vực I,II,II mức thu lần lượt là 35.000, 20.000, 10.000 đồng/tháng/học sinh; đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông khu vực I,II,III mức thu lần lượt là 45.000, 30.000, 25.000 đồng/tháng/học sinh; thời gian thu 9 tháng/năm học./.

Nguyễn Hà