Root

Đắk Nông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2024

28/05/2024

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2024; Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 04/05/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024.

     Ngày 27/5/2024, được sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

     Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; ngoài ra, có sự tham dự của một số Lãnh đạo Sở, ban, ngành, địa phương được giao phụ trách công tác xây dựng thể chế; đội ngũ cán bộ pháp chế của các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh; công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện được giao nhiệm vụ trực tiếp xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

     Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Tài – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã đề nghị các đồng chí tham dự phát huy tinh thần, học tập, nghiên cứu nghiêm túc, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác này tại đơn vị mình trong thời gian qua để cùng với các Báo cáo viên tháo gỡ, tìm ra giải pháp khắc phục đưa công tác xây dựng văn bản và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh ngày một hoàn thiện hơn.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Thị Thảo, Trưởng phòng, Phòng Văn bản và Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp báo cáo các nội dung liên quan đến quy trình xây dựng văn bản cấp tỉnh; cấp huyện; Đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp báo cáo các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Báo cáo kiến thức tổng quan, kỹ năng, phương pháp sử dụng Bộ pháp điển và giải đáp, trao đổi một số kinh nghiệm, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng, kiểm tra, rà soát và triển khai các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp cũng như kỹ năng nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương…

     Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi, thảo luận cùng với Báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương và đã được đồng chính Báo cáo viên của Bộ Tư pháp giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

     Đây là lần thứ hai UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp có sự tham gia phối hợp của các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp. Sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, UBND tỉnh đối với công tác kiểm tra, rà soát, xây dựng văn bản và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp xuất phát từ vai trò hết sức quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật trong quá trình hội nhập quốc tế cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, công khai, minh bạch cho mọi hoạt động kinh tế, xã hội được phát triển cũng như đảm bảo kịp thời việc ban hành và thực hiện các chính sách an sinh, xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.   

                                                                         Nguyễn Hà