Root

Đắk Glong: Tổ Chức Tập Huấn, Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chuyên Sâu Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai

15/11/2023

Ngày 11/11/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho 28 đối tượng là công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã.

   Tại Hội nghị các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu một số nội dung trọng tâm của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, hướng dẫn trình tự xử lý vi phạm hành chính (từ bước lập biên bản vi phạm hành chính đến cưỡng chế thi hành Quyết định). Tại hội nghị các đại biểu còn được trao đổi, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã.

   Qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho đội ngũ công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện nắm vững các các trình tự, thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính đặc biệt về lĩnh vực đất đai. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần triển khai tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao nhất./.

                                                                                      Nguyễn Hồng