Root

Cuộc thi trực tuyến"Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

15/11/2023

Cuộc thi trực tuyến"Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam


Theo Công văn số 2355/BCH-CT ngày 14/11/2023 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, Sở Tư pháp đăng tải Thể lệ Cuộc thi trực tuyến"Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam.

Chi tiết tại file đính kèm dưới đây./.

* Danh sách files đính kèm