Hội luật gia tỉnh

Chi hội luật gia sở tư pháp: Những chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực công tác

01/02/2021

Trong năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã triển khai khá toàn diện, đúng trọng tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo chất lượng, tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết đã đề ra và theo chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh Đắk Nông, của lãnh đạo Sở Tư pháp.

Hoạt động tham gia xây dựng pháp luật tiếp tục  được chú trọng, các Hội viên đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, đặc biệt là các dự án luật, được UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao. Trong đó, có các dự thảo như: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Biên phòng Việt Nam…; Ngoài ra, còn tham gia ý ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương và địa phương.

 

(Hội nghị lấy ý kiến góp ý lần 2 dự án Luật Biên phòng Việt Nam)

 

Trong năm 2020, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và các quyết định triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các Chương trình; Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và của tỉnh theo từng năm và từng giai đoạn.

Cùng với hoạt động chuyên môn, các Luật gia trong Chi hội, đặc biệt là các luật gia thuộc Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật đã tích cực, chủ động và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong toàn tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ… mở rộng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Các hội viên Chi hội luật gia đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) và Phòng Tư pháp, các huyện, thành phố tổ chức được hàng trăm lượt tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân các thôn, bon, buôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh.

Ngoài ra, trong năm 2020, Chi hội luật gia đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) xây dựng và đi vào hoạt động Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông nhằm khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp các tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Đây cũng là diễn đàn để các Luật gia tham gia trao đổi những vấn đề pháp lý mà dư luận quan tâm, đề xuất, góp ý hoàn thiện pháp luật, giải đáp pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp… góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của tổ chức, doanh nghiệptoàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý là một trong những hoạt động mà Chi hội đặc biệt quan tâm, chú trọng và được hầu hết các hội viên trong chi hội tích cực hưởng ứng, vì đây là hoạt độg mang tính nhân văn và pháp lý phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của nghành và hội. Trong thời gian qua, Chi hội phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Nông, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức được các đợt tư vấn pháp luật miễn phí cho hàng trăm đối tượng chính sách, người đồng bào dân tộc thiểu số, đơn cử như: ngày 16/12/2020 tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí tại các xã Nâm N’Đir và Nâm Nung huyện Krông Nô. Ngoài ra hội viên của Chi hội còn chủ động và tích cực tham gia và làm tốt công tác trợ giúp pháp lý cho hàng ngàn lượt đối tượng thông qua các đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Có thể nói hoạt động này đã được diễn ra thường xuyên và rộng khắp trên mọi lĩnh vực và kể cả ngoài giờ hành chính.

 

Có thể nói, trong năm 2020, hoạt động của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động thực chất hơn, có ý nghĩa hơn, tạo động lực cho các Hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của Chi hội nói riêng và của Hội Luật gia tỉnh nói chung với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng  tổ chức Hội vững mạnh, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

 

 

 

(Đ/c Hồ Xuân Hậu – PCT Hội Luật gia tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân)

Với những thành tích đạt được, năm 2020 Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể và 01 cá nhân của Chi hội có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội. Đây là sự quan tâm sâu sắc của Hội Luật gia tỉnh và là nguồn động viên, khích lệ kịp thời để các Hội viên Chi hội tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới./.

                                                                                          Tín Hòa